You are currently viewing IPO Insights: MN Holdings Berhad

IPO Insights: MN Holdings Berhad

Nama Syarikat: MN Holdings Berhad

Tarikh Permohonan: 24 Januari 2022 – 2 Februari 2022

Tarikh Penyenaraian: N/A

Harga Tawaran (Indikatif): RM0.21 seunit

Jumlah Saham Khas: 51, 093,800 unit

Pasaran: Pasaran ACE Bursa Malaysia

Bank Penasihat: M&A Securities Sdn Bhd

Status Shariah: Diluluskan oleh Majlis Penasihat Shariah Suruhanjaya Sekuriti

Rujukan: Prospektus IPO MN Holdings Berhad

Latar Belakang:

Syarikat ini diperbadankan di bawah Akta Syarikat pada 26 November 2020 dengan nama MN Holdings Berhad sebagai syarikat awam. Melalui anak syarikatnya, syarikat ini terlibat dalam perniagaan perkhidmatan dan penyelesaian kejuruteraan utiliti bawah tanah dan juga perkhidmatan dan penyelesaian kejuruteraan pencawang.

MNHB mempunyai lebih 13 tahun pengalaman dalam industri pembinaan utiliti kuasa di Malaysia. Kedua-dua anak syarikatnya, MNSB dan MPTSB telah didaftarkan sebagai kontraktor Gred 7 dan Gred 5 dengan CIDB bagi kategori Bangunan (B), Kejuruteraan Awam (CE) dan Kejuruteraan Mekanikal (ME) sejak 2019. Pendaftaran kontraktor CIDB G7 adalah gred tertinggi yang dikeluarkan oleh CIDB yang membenarkan penyertaan dalam tender bagi projek dengan nilai kontrak tanpa had di seluruh Malaysia, oleh itu MNSB tidak dihadkan oleh sebarang had tender. Pendaftaran kontraktor CIDB G5 membolehkan MPTSB menyertai tender projek dengan nilai kontrak sehingga RM5.0 juta di seluruh Malaysia. Di samping itu, MNSB berdaftar sebagai kontraktor G7 di bawah Sijil Perolehan Kontrak Kerajaan (SPKK), yang membolehkan penyertaannya dalam tender projek Kerajaan dengan nilai kontrak tanpa had di seluruh Malaysia.

Struktur Syarikat dan Model Bisnes

Penawaran Unit IPO

Keseluruhan 51, 093,800 unit saham akan ditawarkan melalui IPO.

Manfaat Prosiding IPO

Hasil terkumpul daripada terbitan awam IPO akan digunakan merangkumi perbelanjaan modal, bayaran balik pinjaman bank, modal kerja dan perbelanjaan penyenaraian IPO. Perbelanjaan modal merangkumi pembelian 6 biji mesin HDD, 6 buah lori, 1 mesin pemantauan gas dan 3 biji pump hydraulic elektrik. Bayaran pinjaman bank pula merangkumi pinjaman sewa beli berjumlah RM3.812 juta dan pinjaman dengan bank CIMB Bank Berhad berjumlah RM459 ribu.

Sponsored Content


Dapatkan Kursus Labur Saham Analisa Candlestick Chart Pattern dan Volume di pautan https://mycourse.my/courses/labur-saham-analisa-candlestick-chart-pattern-dan-volume/
Laporan Kewangan


Hasil pendapatan dan keuntungan kasar MNHB telah mencatatkan peningkatan bagi pendapatan untuk laporan kewangan tiga tahun terakhir bagi FYE 2018, 2019 dan 2020. Walaubagaimanapun, keuntungan bersih sebelum cukai bagi ketiga-tiga tahun tersebut telah mencatatkan pengurangan secara berturut-turut (19.22%, 13.27% dan 11.26%).

Jumlah hasil pendapatan MNHB meningkat sebanyak RM2.32 juta atau 3.53% daripada RM65.68 juta pada FYE 2019 kepada RM68.00 juta pada FYE 2020. Ini disebabkan peningkatan dalam sumbangan hasil daripada segmen kejuruteraan utiliti bawah tanah diimbangi oleh penurunan dalam pencawang segmen kejuruteraan.

Segmen kejuruteraan utiliti bawah tanah dan kejuruteraan pencawang masing-masing menyumbang

(i) 73.10% dan 26.90% daripada jumlah hasil Kumpulan kami pada FYE 2019; dan

(ii) 80.55% dan 19.45% daripada jumlah hasil Kumpulan kami pada FYE 2020.

Industri kuasa menyumbang 97.19% daripada jumlah hasil pendapatan pada FYE 2019 dan 90.89% pada FYE 2020.

Hasil daripada segmen kejuruteraan utiliti bawah tanah meningkat sebanyak RM6.77 juta atau 14.10%, yang meningkat daripada RM48.01 juta pada TK 2019 kepada RM54.78 juta pada TK 2020. Peningkatan ini disebabkan terutamanya oleh aktiviti pembinaan yang lebih tinggi bagi kontrak berterusan tertentu yang dimulakan pada tahun sebelumnya serta kontrak baharu yang diperoleh pada FYE 2020.

Hasil daripada segmen kejuruteraan pencawang menurun sebanyak RM4.43 juta atau 25.08% daripada RM17.66 juta pada TK 2019 kepada RM13.23 juta pada TK 2020 kerana kami memperoleh lebih sedikit kontrak kejuruteraan pencawang pada TK 2020 dan beberapa kontrak baharu yang diperoleh pada TK 2020 sahaja bermula menjelang akhir tahun kewangan yang mengakibatkan hasil yang lebih rendah.

Pelanggan Utama


Pembekal Utama

Prospek MN Holdings Berhad

  1. Saiz Industri and Potensi


Pasaran infrastruktur utiliti kuasa di Semenanjung Malaysia dan Sabah, berdasarkan perbelanjaan modal untuk penjanaan, penghantaran dan pengagihan elektrik berulang, meningkat daripada RM5,440.8 juta pada 2016 kepada RM7,001.1 juta pada 2019 pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun (“CAGR). ”) sebanyak 8.8% sebelum menurun pada RM5,912.9 juta pada 2020. Pada tahun 2020, perbelanjaan modal untuk penghantaran dan pengagihan elektrik terjejas oleh pandemik COVID-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan (“PKP”) yang menyebabkan kegiatan ekonomi terbantut. Pasaran infrastruktur utiliti kuasa di Semenanjung Malaysia dan Sabah, berdasarkan perbelanjaan modal untuk penjanaan, penghantaran dan pengagihan elektrik dijangka meningkat daripada RM5,912.9 juta pada 2020 kepada RM7,300.0 juta pada 2021 pada CAGR sebanyak 23.5% .

Pasaran infrastruktur utiliti kuasa terdiri daripada perbelanjaan modal untuk sistem utiliti dan perkhidmatan berkaitan oleh pemain industri yang membina kemudahan penjanaan, talian penghantaran dan pengedaran, serta struktur berkaitan untuk utiliti kuasa. Semua struktur yang merupakan bahagian penting sistem utiliti disertakan dalam pasaran ini. Kerja yang dilakukan oleh pemain industri ini termasuk pemasangan baharu, penambahan, pengubahsuaian, penyelenggaraan dan pembaikan.

Solar berskala besar (“LSS”) ialah program pembidaan yang kompetitif untuk mengurangkan Kos Tenaga Tahap (LCOE) untuk pembangunan loji fotovoltaik LSS (“PV”). Program tender LSS telah diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia pada 2016 untuk menggantikan tarif galakan. Program LSS adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Sehingga kini, empat pusingan tender kompetitif telah dianjurkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia antara 2016 dan 2020. Peruntukan penjanaan semasa tender kompetitif LSS masing-masing, meningkat daripada 250 megawatt (“MW”) pada 2016 kepada 1 gigawatt (“GW”) dalam 2020 pada CAGR sebanyak 41.4%.

  1. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang menyokong pelaburan dalam infrastruktur utiliti

Syarikat dalam industri berorientasikan eksport dan sektor sokongan bersedia untuk mendapat manfaat daripada peningkatan permintaan domestik dalam ekonomi rakan perdagangan utama dan kitaran naik teknologi global. Daripada makluman, peningkatan permintaan untuk peralatan kerja jauh dan produk berkaitan perubatan merupakan petanda baik bagi syarikat dalam industri pembuatan, terutamanya elektrik dan elektronik (“E&E”) memandangkan Malaysia membentuk bahagian penting dalam rantaian nilai global. Pemulihan dalam harga dan permintaan komoditi global seharusnya meningkatkan pengeluaran komoditi dan hasil eksport. Faktor khusus sektor domestik yang lain, seperti pengeluaran yang lebih tinggi daripada kemudahan perkilangan dan perlombongan baharu dan sedia ada, dan pengambilan projek infrastruktur yang besar, akan memberikan dorongan selanjutnya kepada keseluruhan aktiviti ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah pemacu utama untuk pelaburan dalam utiliti, kerana infrastruktur utiliti yang teguh menyokong aktiviti ekonomi dan menarik pelaburan asing dan domestik. Walaupun ekonomi Malaysia mungkin mengalami penguncupan, sektor swasta dan awam dijangka masih akan mengeluarkan pelaburan modal untuk perkhidmatan dan penyelesaian kejuruteraan utiliti bawah tanah; serta perkhidmatan dan penyelesaian kejuruteraan pencawang, walaupun pada tahap sederhana, kerana infrastruktur dan utiliti adalah pemacu penting untuk pertumbuhan ekonomi mana-mana rantau. Elektrik, jalan raya, sistem air, kemudahan awam, lapangan terbang, kereta api dan telekomunikasi adalah perkhidmatan penting yang memacu aktiviti ekonomi dengan menyalurkan perdagangan dan mobiliti.

  1. Permintaan yang semakin meningkat untuk elektrik merangsang pelaburan dalam infrastruktur utiliti baharu

Tenaga elektrik merupakan elemen penting dalam proses pembangunan serta pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Kekurangan bekalan elektrik boleh menjejaskan kemajuan pembangunan negara, dan mungkin mengehadkan potensi pertumbuhannya. Penggunaan elektrik Malaysia meningkat daripada 132,199 gigawatt jam (“GWj”) pada 2015 kepada 149,754 GWj pada 2019, sebelum menguncup sedikit kepada 142,748 GWj pada 2020 disebabkan PKP yang mengganggu aktiviti perniagaan untuk perniagaan komersial dan perindustrian. Di peringkat serantau, Semenanjung Malaysia kekal sebagai pengguna elektrik utama di Malaysia, menggunakan hampir 80% tenaga elektrik yang dijual.

Pada tahun 2020, sistem penghantaran Semenanjung Malaysia dan Sabah masing-masing adalah 24,607 km dan 2,941 km yang terdiri daripada talian 500 kilovolt (“kV”), talian 275 kV, talian 132 kV dan talian 66 kV. Secara berasingan, sistem pengedaran Semenanjung Malaysia dan Sabah, yang terdiri daripada talian atas dan kabel bawah tanah, masing-masing adalah 703,312 km dan 5,423 km. Semenanjung Malaysia mempunyai 462 pencawang pemancar dan 85,127 pencawang pengedaran, manakala Sabah mempunyai 48 pencawang pemancar dan 8,312 pencawang pengedaran pada 2020.

Penggunaan tenaga elektrik adalah pemacu utama bagi industri bekalan elektrik, dan merangsang pelaburan dalam infrastruktur penjanaan, penghantaran dan pengedaran. Dalam jangka panjang, permintaan terhadap tenaga elektrik dijangka pulih dan mempamerkan pertumbuhan pada kadar yang sihat hasil daripada pertumbuhan ekonomi masa depan, menyokong dasar Kerajaan, serta pertumbuhan penduduk. Oleh itu, ini dijangka memberi manfaat kepada pemain industri yang terlibat dalam reka bentuk, pembinaan, pemasangan, pembaikan dan penyelenggaraan infrastruktur utiliti. Selanjutnya, Tenaga Nasional Berhad telah memulakan inisiatif Grid of the Future yang akan membolehkan sistem grid untuk menampung penyelesaian tenaga yang inovatif apabila ia muncul sambil mempunyai keselamatan siber terbina serta daya tahan terhadap kesan perubahan iklim. Tenaga Nasional Berhad telah memperuntukkan RM9.0 bilion setahun dari 2021 hingga 2024 untuk menaik taraf grid Malaysia, atas kelulusan Kerajaan. Ini juga memberikan peluang kepada pemain industri yang terlibat dalam reka bentuk, pembinaan, pemasangan, pembaikan dan penyelenggaraan infrastruktur utiliti.

  1. Sasaran penjanaan tenaga boleh diperbaharui Malaysia mewujudkan peluang untuk pelaburan dalam infrastruktur utiliti kuasa

Pada Persidangan Parti Ke-21 (COP21) pada 2015, Malaysia berjanji untuk mengurangkan intensiti pelepasan karbon bagi setiap KDNK sebanyak 35% pada tahun 2030 berbanding tahap 2005, atau 45% dengan sokongan daripada negara maju. Sumbangan yang ditentukan secara nasional ini telah disahkan pada Perjanjian Paris 2015, dan diterima pakai oleh negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mengatasi kesan merosakkan perubahan iklim. Untuk menyokong sumbangan yang ditentukan secara nasional, Rancangan Malaysia Kesebelas (2016-2020) mewujudkan lebih banyak laluan untuk pertumbuhan hijau di negara ini. Pada 2017, Pelan Induk Teknologi Hijau (2017-2030) mencipta rangka kerja untuk mengarusperdanakan teknologi hijau ke dalam pembangunan yang dirancang. Ia menyeru agar teknologi hijau dibenamkan dalam enam sektor intensif karbon, dan dengan berbuat demikian, mengubah trajektori pertumbuhan negara.

Sementara itu, pada 2018, ruang lingkup Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air telah diperluaskan untuk merangkumi perubahan alam sekitar dan iklim. Dengan tenaga bersih menjadi keutamaan, Kerajaan menyasarkan campuran kapasiti 20% tenaga boleh diperbaharui menjelang 2025. Pada 2018, campuran kapasiti didominasi oleh bahan api fosil yang terdiri daripada gas (48%) dan arang batu (41%), dan hidro pada 10%. Sumbangan tenaga boleh diperbaharui ialah 1%. Dengan sasaran 20% tenaga boleh diperbaharui menjelang 2025, Malaysia berpotensi mengurangkan sehingga 20 juta tan karbon dioksida. Ia juga akan menghasilkan campuran tenaga terpelbagai yang akan menjadi petanda baik untuk penubuhan sistem tenaga mampan bertaraf dunia.

Penjanaan tenaga boleh diperbaharui di Semenanjung Malaysia meliputi sisa pepejal, hidro kecil, biojisim, biogas, geoterma dan solar. Loji hidro besar dengan kapasiti lebih daripada 100 megawatt (“MW”) tidak dianggap sebagai tenaga boleh diperbaharui. Sasaran 20% tenaga boleh diperbaharui menjelang 2025 menumpukan pada peningkatan kapasiti penjanaan tenaga suria, dan sepanjang jalan mencipta peluang perniagaan baharu untuk syarikat besar, perusahaan kecil dan sederhana (PKS), perniagaan mikro dan isi rumah. Sehingga 2018, kapasiti tenaga boleh diperbaharui berjumlah 490MW, dijana oleh ladang LSS, pemeteran tenaga bersih (NEM) dan pemaju suapan dalam tarif (FiT). Terdapat juga kapasiti luar grid 371MW daripada loji penjanaan bersama dan penjanaan sendiri. Kapasiti tenaga boleh diperbaharui mesti ditingkatkan sehingga 6,371MW untuk mencapai sasaran 20% menjelang 2025. Pelan ini sedang disemak secara berkala, tertakluk kepada perubahan dalam ramalan permintaan, keperluan penjanaan, penyiapan projek komited dan dasar kerajaan.

Projek LSS ialah loji PV solar yang menjana tenaga elektrik antara 1MW hingga 50MW. Projek LSS telah dihadkan pada 1,000MW dalam tempoh empat tahun dari 2017 hingga 2020, yang mencapai 200MW setahun di Semenanjung Malaysia dan 50MW di Sabah. Program LSS ialah program pembidaan kompetitif untuk mengurangkan kos tenaga merata (LCOE) untuk pembangunan loji PV LSS. Suruhanjaya Tenaga merupakan agensi pelaksana program LSS. Program LSS bertujuan untuk mempelbagaikan campuran penjanaan kuasa Malaysia dan meningkatkan sumber boleh diperbaharui negara daripada 2% kepada 20% menjelang 2025.

Suruhanjaya Tenaga telah memulakan proses bidaan kompetitif untuk pembangunan LSS sejak 2016 di mana sehingga kini 57 syarikat/konsortium telah dipilih untuk membangunkan loji janakuasa dengan jumlah kapasiti kira-kira 1,384.21MW di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Pada Mei 2020, Suruhanjaya Tenaga mengumumkan bahawa ia akan mengadakan proses pembidaan yang kompetitif untuk memilih syarikat atau konsortium bagi pembangunan loji janakuasa PV LSS berharga RM4 bilion di Semenanjung Malaysia dengan kapasiti sasaran 1,000 megawatt arus ulang-alik (“MWac). ”). Bidaan kompetitif untuk program LSS oleh Industri Elektrik Malaysia untuk Menarik Pelaburan Tenaga Boleh Diperbaharui (“LSS@MenTARI”) ditawarkan dalam dua pakej, di mana:

Pakej 1 menawarkan jumlah kuota 500MWac, dengan julat kapasiti dari 10MWac hingga di bawah 30MWac; dan

Pakej 2 menawarkan jumlah kuota 500MWac, dengan julat kapasiti antara 30MWac dan 50MWac.

LSS@MenTARI adalah langkah kerajaan untuk memulihkan dan merangsang ekonomi berikutan penularan wabak COVID-19 yang menjejaskan ekonomi negara. Ia juga bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan industri bekalan elektrik negara khususnya industri tenaga boleh diperbaharui.

Sponsored Content


Dapatkan Kursus Kemahiran Analisa Teknikal Labur Saham Super Trader di pautan https://mycourse.my/courses/supertrader/
Peers to Peers Comparison


Shariah Screener IPO Skor:

Fundamental: 7/10

Kawalan Risiko: 8/10

Industri dan Bisnes: 10/10

Keseluruhan: 8/10

Penafian

Maklumat yang terdapat dalam artikel / analisis / laporan ini hanya untuk tujuan perkongsian dan pendidikan. Ini bukan cadangan untuk membeli atau menjual saham, sekuriti atau instrumen lain yang disebutkan; juga tidak boleh dianggap sebagai nasihat profesional untuk membeli, menjual, atau mengambil kedudukan dalam saham, sekuriti, atau instrumen lain. Sekiranya anda memerlukan nasihat pelaburan khusus, sila dapatkan nasihat pelaburan profesional. Penulis menolak sebarang tanggungjawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul secara langsung dan tidak langsung daripada kandungan artikel / analisis / laporan.

Sumber

This Post Has One Comment

  1. edaransalindah

    Alhamdulillah
    Ulasan yang baik & sangat membantu untuk buat keputusan pelaburan.

Leave a Reply