You are currently viewing PENGESAHAN KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEWA BELI BOUSTEAD CREDIT SDN BHD

PENGESAHAN KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEWA BELI BOUSTEAD CREDIT SDN BHD

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah ﷻ, Tuhan seluruh alam. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad ﷺ, keluarga baginda ﷺ dan para sahabatnya.

Setelah dilakukan semakan dan perbincangan terperinci berkenaan pembiayaan sewa beli yang dibentangkan oleh pihak pengurusan yang merangkumi perkara berikut:

a)Latar Belakang Syarikate)Klausa Perlindungan Takaful
b)Struktur Pembiayaan Sewa Belif)Klausa Caj Pembayaran Lewat
c)Sumber Danag)Klausa Rebat
d)Dokumen dan Operasi Sistemh)Polisi, Garis Panduan, Terma dan Syarat

Dengan ini, sekadar kemampuan dan kefahaman pihak kami, semua perkara di atas adalah DISAHKAN mematuhi hukum dan prinsip Syariah. Dengan pengesahan ini, pihak pengurusan mestilah mematuhi semua syarat dan garis panduan yang telah diputuskan.

Penyemakan dari semasa ke semasa akan dijalankan demi memastikan pelaksanaan pembiayaan sewa beli Boustead Credit Sdn. Bhd. sentiasa menepati hukum syarak. Kami juga dengan ini tidak bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang pindaan ke atas pembiayaan tersebut tanpa pengetahuan dan pengesahan pihak kami. Kami juga tidak bertanggungjawab ke atas salah laku mana-mana individu daripada syarikat dalam menjalankan aplikasi pelan pembiayaan sewa beli yang diluluskan.

Pengesahan ini adalah eksklusif bagi pelan pembiayaan sewa beli yang dijalankan oleh Boustead Credit Sdn. Bhd. serta tidak terpakai bagi mana-mana pihak lain.

Wallahu ‘alam.

12 Ramadhan 1443H bersamaan 14 April 2022

SYAFIQ NADZMI ZAINUL ABIDINDR. ZAHARUDDIN ABD RAHMAN
Eksekutif Shariah, Elzar Shariah Solution Sdn. Bhd.Pengerusi Eksekutif, Elzar Shariah Solution Sdn. Bhd.

Leave a Reply